Profil - Dalecki Walerian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej