Profil - Dalki Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej