Profil - Daniak Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej