Profil - Daniewski Teodor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej