Profil - Dankowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej