Profil - Dańko Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej