Profil - Dańkowski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej