Profil - Daruk Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej