Profil - Darwis Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej