Profil - Daszkiewicz Edwin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej