Profil - Daszkiewicz Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej