Profil - Daszkiewicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej