Profil - Daszkiewicz Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej