Profil - Daszkiewicz Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej