Profil - Daszkiewicz-Korybut Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej