Profil - Daszyński Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej