Profil - Dauksza Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej