Profil - Daum Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej