Profil - Dawidzionek Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej