Profil - Dawidziuk Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej