Profil - Dąbek Marcin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej