Profil - Dąbek Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej