Profil - Dąbrowski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej