Profil - Dąbrowski Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej