Profil - Dąbrowski Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej