Profil - Dąbrowski Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej