Profil - Dąbrowski Narjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej