Profil - Dąbrowski Adolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej