Profil - Dąbrowski Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej