Profil - Dąbski Konrad

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej