Profil - Dążbłaz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej