Profil - Dederko Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej