Profil - Dejko Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej