Profil - Dejlitko Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej