Profil - Dejnowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej