Profil - Dembiński Osada Bogumił

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej