Profil - Dembiński Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej