Profil - Demiro-Saulski Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej