Profil - Derkacz Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej