Profil - Derlatka Idzi

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej