Profil - Dezor Teodor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej