Profil - Dębicki Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej