Profil - Dębiński Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej