Profil - Dębowski Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej