Profil - Dębski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej