Profil - Dębski Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej