Profil - Diłycz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej