Profil - Dincer Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej