Profil - Dirociński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej