Profil - Dittmar Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej